Arabians

Pravil Alláh jižnímu větru: "Zhmotni se! Chci z tebe stvořit bytost ku slávě svých vyznavačů a k zhoubě svých nepřátel!" I stalo se. Vzal Alláh vítr do dlaně, dýchl do něj a stvořil koně.

 

 

Říká se o nich, že jsou nejkrásnější, nejušlechtilejší a nejstarší plemeno koní na světě. Já myslím, že můžeme jen souhlasit. Podívejte se na naše poklady pouště - arabské plnokrevníky.